Utsmyckning i Kärraskolan

Fisken

Kärraskolan – förslaget till väggutsmyckning i samlingssalen Navet
”Tilldragelse i vatten”

Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) Göteborgs kommun.
Utsmyckning: Kärraskolans samlingssal, ny byggnad, hus C, Göteborg.
2008-08-20 Nina Nilsson

Kärraskolan
Reggio Emilia är namnet på en liten stad i norra Italien, känd för medborgerligt samarbete vad gäller ekonomiska och kulturella aktiviteter. Områdets konst, konsthantverk och teater beundras i hela Italien. Journalisten Malaguzzi kom till Reggio Emilia strax efter andra världskrigets slut och bestämde sig för att där skapa skolor för mycket små barn. Tillsammans med barn och intresserade pedagoger danades i Reggio Emilias skolor en pedagogik som präglades av medbestämmande och hantverklighet. Skolmiljön kom att utvecklas till öppna rymliga platser och ljusa rum där det kreativa gavs stort utrymme. På välordnade hyllor fanns olika material, allt från färgade geometriska former till snäckskal, som barnen kunde använda i lekar eller undervisning.

Typiskt för skolorna i Reggio är att de utforskar intressanta teman. ”Fisken i vattnet” skulle kunna vara ett sådant tema, ett annat färgens valör.

Kärraskolan skall vara en skolmiljö som bygger på Reggio Emilia pedagogik.

Samlingssalen Navet
Mitt i skolbyggnaden ligger ”Navet”, ett samlings- och musikrum för lärare och elever. Samtidigt skall samlingssalen vara möjligt att hyra av en allmän publik. I rummet finns en scen. Då jag såg ritningarna där två väggar målas i den kulörintensiva färgen rött (NCS S 2570-Y80R), blev jag dock ställd inför intensiteten i det röda. De väggarna i sig är en slags utsmyckning.

Navet skulle användas som samlingssal för både lärare och elever, men samtidigt vara öppen för allmän publik. Där skulle gå att spela teater. Det innebar att en utsmyckning inte borde dra till sig för mycket uppmärksamhet utan i möjligaste mån inlemmas i helheten, synas utan att märkas.

Den röda kulören förknippar jag med teater och intimitet. Att arbeta med ett föreställande motiv mot rött förstärker motivet och ger utsmyckningen för stor uppmärksamhet. En färgad bård, strax under taket är ett fungerande tillägg till det rektangulära rummet. Det kan associeras till de välordnade hyllorna i ett Reggio Emilia klassrum.

Förslaget
En 14 meter lång färgad bård löper längs hela långväggen 50 cm under taket. Den är målad med oljefärg på 10 mm plywood sågad i sektioner om 50 x 30 cm och 20 x 30 cm. På några ställen ”öppnar” sig bården i vågformer och tar därmed in väggens röda färg.

Målningen är nonfigurativ så när som på en fisk i relief. Färgerna går huvudsakligen från blått i olika valörer över till rött och åter till blått. Genom tillägg av små streck eller kvadrater är hela färgcirkeln representerad.

I skolans i övrigt invändiga färgsättning saknas det blå. Färgerna går i de klara kulörerna gult, orange och rött. Ur en harmonisk färgsynpunkt blir de blå kulörtonerna därför viktiga.

Samlingssalen Navet.

 

 

 

 

 

 

Annonser