PUBLIKATIONER

Teckningshäften
Nilsson, N. (1998) Prelude to a kiss.
Nilsson, N. (1993) Argos.  

Böcker
Nilsson, N. (2015). Färgscheman och växtporträtt från Göteborgs botaniska trädgård. Utställningskatalog.
Nilsson, N. (2013). Färgbilden som redskap vid växtkomposition. Lic.-avh. Göteborgs universitet. ACTA 31. Avhandlingen finns även i fulltext på: http://hdl.handle.net/2077/32809

Artiklar
Nilsson, N. (2011). Färg – en aspekt på hortikulturellt hantverk & hortikulturella laborationer. Löfgren, E. (red.) (2011). Hantverkslaboratoriet, Mariestad [Göteborgs universitet].
Nilsson, N. (2010). ’Colour Scheme’ by Gertrude Jekyll – an interpretation. Acta Horticulturae 881, Vol. 2. pp. 945-950.

Medverkan i publikationer (urval)

Annonser