OM NINA NILSSON

Biografi

Porträtt Nina
Nina Nilsson, bildkonstnär med en fil. lic. i Kulturvård.

Adress: Allmänna vägen 52 A, 414 56 Göteborg.
Ateljé: Föreningen ateljèhuset Klippan, Sockerbruket 44, 414 51 Göteborg.
Hemsida: https://ninakonst.wordpress.com
Blogg: kulorklubben.com

‪Mina uppgifter som konstnär är att arbeta med estetiska problem/kompositioner inom måleri och teckning. Inte sällan är utgångspunkten natur och växtlighet. Jag är också intresserad och road av att fantisera i blyerts kring text. Till exempel har jag gjort bildtolkningar kring Homeros Odysséen (Resultatet blev teckningshäftet Argos, ISBN 91-630-2061-0). Som lektor vid Göteborgs universitet undervisade jag i gestaltningsfrågor och växtkomposition.

I början av 70-talet hade jag ateljé i ett textilkollektiv på Husargatan 20 i Göteborg. Senare stod bland andra textilkonstnär Elsa Agélii och jag i var sin lägenhet i samma hus som vi använde som ateljé under tio år. I huset fanns även en grafikverkstad och ytterligare ett antal enskilda målar- och författarateljéer. Tiden präglades av 68-rörelsens musikaliska och politiska uttryck. Vi (flera) initierade bl.a. utställningarna ”Libanon” (Maneten -76), ”Terror” (Rehnströmska muséet -77) och ”Modersmyt – moderskap” (Konsthallen, Gbg.) På den tiden arbetade jag, något otidsenligt, huvudsakligen med porträtt och modellmåleri.

Textilkonstnär Agnes Velander och jag startade Gårdstensverkstán, en i huvudsak textil verkstad för arbetslösa kvinnor. Initiativet kom från professor Lars Ågren på CTH. Vi arbetade båda halvtid med att få intresserade kvinnor att bl.a. väva mattor och på sikt bygga upp en produktion.

1984 blev ett antal konstnärer av Göteborgs kommun erbjudna att hyra ateljéer i Sockerbruket ute vid Klippan. Större lokaler, ett annat (havs)ljus och närheten till Konstnärernas Kollektivverkstad innebar en förändring i mitt arbete. Målningarna blev större, tecknandet intensivare. Motiven var inte sällan djur eller människa i någon slags handling.

Under 80- och 90 talen tecknade och målade jag också i landskapet. Teckningen, eller kanske snarare linjen och färgen har intresserat mig under konstnärskapet. Naturen har betytt och betyder mycket och jag målar eller teckna av enskildheter och helheter. Att avbilda, att teckna av något och få det så likt som möjligt var tidigt en utmaning. När färgen kommer till inträffar något annat, en tolkning av ett mer övergripande slag, som kan resultera i en figurativ eller nonfigurativ komposition, i en glidande skala mellan föreställande och icke föreställande.

I slutet av 1990 började jag arbeta med utbildningen ”Trädgårdens hantverk och design” på DACAPO hantverksskola som småningom blev ett utbildningsprogram vid Göteborgs universitet. Jag intresserade mig för färgteori, inte minst färgharmoni (färgackordens jämvikt) och disharmoni (färgackordens brist på samstämmighet) något som jag fördjupade mig i igenom att undersöka ”färgbilder” i naturen. Dessa kunde sedan ligga till grund för utbildningsmoment i t.ex. gestaltning av villaträdgårdar och växtkomposition. I slutet av arbetsperioden sammanfattade jag i en licentiatavhandling färgbilden som redskap att tolka, analysera och komponera vid växtkomposition.

Sedan ett par år är jag i ateljén på heltid, tecknar och målar och ser över tid hur arbetet utvecklas. Som en övergång från det ”akademiska” till det ”fria” konstnärskapet har jag undersökt växter i Göteborgs botaniska trädgård, akvareller jag kallar växtporträtt. Några av dem finns publicerade i boken Färgscheman och växtporträtt från Göteborgs botaniska trädgård (2015).

Utbildningar i urval
2013 Fil. lic. Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
1973 Fil. kand. Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
1967-71 Domens målarskola, Göteborg

Separatutställningar (i urval)
2016 Gothenburg Green World. Installation i Gunnebo slottsträdgård (jun-sep), Mölndal
2015 Göteborgs botaniska trädgård, Galleriet
2014 Galleri Thomassen, Göteborg
2004 Galleri Öhrström Göteborg
2003 Galleri Svenska Bilder, Stockholm
2001 Galleri Öhrström, Göteborg
1999 Galleri Colon, Floby
1998 Galleri 54, ”Kammaren”, Göteborg
1998 Galleri Svenska Bilder, Stockholm
1998 Bohusgalleriet, Uddevalla
1998 Galleri Öhrström, Göteborg
1996 Galerie du Nord, Borås
1995 Konstepidemin, Bergrummet, Göteborg
1992 Konsthallen, Arvika
1991 Göteborgs konstförening, Göteborg
1990 Vadsbo museum, Mariestads kommun
1985 Konstnärscentrum Väst, Göteborg
1984 Ny Scen, Göteborg
1983 Konsthallen, Hjo
1978 Konsthallen, Hjo

Grupputställningar (i urval)
2000 Fyra tecknare, Konstens hus, Luleå
1998 Sommarminnen, Galleri Bergman, Göteborg
1997 Likt en fågel, Krapperups konsthall
1996 Tecknare, Galleri Svenska Bilder, Stockholm
1995 Teckningstriennalen, Landskrona
1995 Västsvensk konst. Moderna Muséet, Morelia, Mexico
1994 Teckningar, Galleri Oijens, Göteborg
1992 Nordisk teckningstriennal, vandringsutställning
1991, -92 Decembersalongen, Konsthallen, Göteborg
1987 Tio Göteborgsskor, Konsthallen, Göteborg, Luleå m.fl.
1984 Tre målare, Frölunda kulturhus, Göteborg
1981-82 Inspiration-Handlingskraft, vandringsutställning i Göteborgs förorter
1980 Grafiktriennalen, Stockholm
1978 Modersmyt-Moderskap, Konsthallen i Göteborg (vandringsutställning)
1977 Teckningstriennalen, Landskrona

Offentliga uppdrag
2008-09 Väggmålning, Kärraskolans samlingssal, Göteborg (LFF)
1996 Väggmålning, entré, Mölndals lasarett (Bohus läns landsting)
1993 Teckningar, Lundbergslaboratoriet, Göteborgs universitet (Statens konstråd)

Representerad (i urval)
Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konstnämnd, Statens konstråd, Sveriges Allmänna Konstförening, Teckningsmuseet i Laholm, ett flertal kommuner och landsting.

Stipendier
1997 Bildkonstnärsfonden, arbetsstipendium, 1995 Svensk-Norska samarbetsfonden, 1993 Nordiskt konstcentrum, Sveaborg, Finland, 1992 BUS, 1991 Bildkonstnärsfonden, arbetsstipendium, 1984-87 Bildkonstnärsfonden, 1987 Kerstin Wijk-Broströms fond, 1986, -89 Stiftelsen Otto & Charlotte Mannheimers fond, 1981 Längmanska fonden, 1978, -79, -82 Konstnärsnämndens projektbidrag, 1979 Göteborgs stads kulturstipendium

Förtroendeuppdrag
Inköpare i Lokalförsörjningsnämndens konstmiljögrupp (LFF), Göteborgs kommun 1998-2006
Ordförande i Galleri 54, Göteborg 1996 – 98
Konstkonsult för renhållningsverkets miljögrupp, Göteborg 1983 – 85
Uppbyggnad av Gårdstensverksta´n i Angered tillsammans med textilkonstnär Agnes Velander och professor Lars Ågren 1978

Övrigt
Utbildningsledare på Kulturvård/Dacapo Hantverksskola, GU 1999-2007
Universitetslektor på Kulturvård/Dacapo Hantverksskola, GU 2009-2012

Håller föredrag/föreläsningar om trädgårdens hantverk och design, växtkomposition och färg i trädgård.

 

 

Annonser