Kulörklubben

Tillsammans med Emma-Kara Nilsson driver jag en blogg om färg. Bloggen heter Kulörklubben.

Färgläran – ett redskap för prövande och förståelse
Färg är en central del i vår visuella kommunikation. Det har vi tagit fasta på och velat belysa, problematisera och diskutera. Målet med bloggen har därför varit att undersöka färger både som enskilda kulörer och som kompositioner, men också ta reda på vad som sagts, skrivits och påståtts om färg i olika sammanhang.

Annonser