Gothenburg Green World 2016

Blomstergård på Gunnebo slott – i André Mollets fotspår 2 juli -15 september 2016

av Anna Hammarbeck, kommunikationsansvarig, Gunnebo slott.

I den egna ateljén i Klippan förbereder bildkonstnären Nina Nilsson just nu sommarens utställning på Gunnebo slott.

”Mitt uppdrag har varit att komponera en blomsterplantering i den formella trädgårdens östra boské, som en del av Gothenburg Green World 2016, berättar hon. Jag har helt haft fria händer och valde att arbeta med en trädgårdsgestaltning anknuten till André Mollet och trädgårdshistorien.”

Den franske trädgårdsarkitekten André Mollet var verksam i Sverige omkring 1650 hos drottning Kristina på Stockholms slott. Mollet tillbringade även en tid i både Holland och England, där han introducerade den franska stilen inom trädgårdskonsten. Under sin sverigevistelse utgavs hans bok Le Jardin de Plaisir – en 40 sidor lång skrift som innehåller ett antal kapitel om trädgård och trädgårdskonst.

”André Mollet skrev den första kända beskrivningen av blomsterträdgården och dess växtmaterial förklarar Nina Nilsson. Tidigare har trädgårdsgångar, ängar och boskéer beskrivits, men detta var första gången som blommorna och växtmaterialet stod i centrum. Och Andre Molet ansåg att blommorna skulle ha en egen plats. Han hade också en bifogad växtlista där han beskriver tio blommor mera ingående.”

”Att ge sig i kast med den här utställningen har varit en spännande utmaning! Jag började med att studera målningar och tidsdokument. Molet är känd för att älska starka färger, geometri och kontraster. Varje växt ska ha sitt eget utrymme – en växt på varje yta. Och det överordnade temat för sommarens utställning är kontrasten mellan ljust och mörkt. Samtidigt som jag måste ta ställning till en del praktiska problem – jag måste tänka på att rita in skötselgångar i installationerna till exempel.”

Den spännande utställningen kommer att bestå av flera delar – bland annat en Voliére och en fiskdamm.

”I den formella boskén där man förr i tiden vandrade arm i arm eller skred försiktigt fram, så som jag föreställer mig det, ska man under utställningen tillåtas att gå inne i planteringen och låta sig omslutas av växterna. Voljèren är i mitt fall gjord som en hönsgård kantad av luktärter, fiskdammen som ett mindre planteringskärl fyllt med växter och exotiska föremål.”

”Jag vill gärna behålla glimten i ögat och slå an till det vardagliga – fånga upp sådant som besökarna ska kunna göra själva.”

Installationerna kommer att bestå av vanliga växer som finns i Sverige.

”Agapantus, eller så kallade Blå liljor, fanns visserligen inte på Mollets tid – men de finns på Gunnebo, där de utgör ett betydelsefullt blått färginslag. Att använda mig av dem i planteringen är ett sätt att knyta an till det karaktäristiska blå i Gunnebos miljö.”

Mer information om Gothenburg Green World finner du här:
http://www.gothenburggreenworld.com

I början av augusti har planteringarna utvecklats. Några foton illustrerar.

Blomstergård 2
Mittparti med malört, madonnaliljor, iris, nejlikor med flera.

Blomstergård 3
Vita borstnejlikor, prästkrage och malört.

Blomstergård 1
Malört i kombination med liljan ‘Night Flyer’.

Blomstergård 4
Sammetsblomster och kantlök.

 

Porträtt på Nina 2016
I Ninas ateljé. Foto: Anna Hammarbeck 2016.

Vernisagekort _Gunnebo

 

Annonser