Blomsterträdgård i André Mollets fotspår 2017

Blomstergård i André Mollets fotspår – fortsättning 2017
Utställningen ”Blomstergård i André Mollets fotspår” visades även sommaren 2017 i stilträdgården på Gunnebo slott i Mölndals kommun.

Skata, del av installation. Målat trä. Nina. Nilsson.

Mittersta rummet i östra boskén.


Voljär med hönor. Målat trä. Nina Nilsson.
I planteringskärlen står nyplanterade luktärtor.

Annonser